Na tej stronie już wkrótce pojawią się informacje na temat efektów realizacji RPO WiM, zwłaszcza w obszarze rynku pracy.