Kto może otrzymać dofinansowanie?


O dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego może wnioskować  każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. Potencjalnymi beneficjentami są więc m.in.: przedsiębiorcy, organizacje  pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły czy uczelnie wyższe.

Ponadto należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki dotyczące potencjalnego realizatora projektu, jakie mogą zostać określone w regulaminie danego naboru wniosków.
 
Osoby prywatne chcące skorzystać z Programu (tj. zainteresowane np. szkoleniem, stażem lub dotacją na założenie własnej firmy) powinny wziąć udział w realizowanych projektach.